کنسرت موسیقی ایرانی

۰۵شهریور
با پژوهشگری و اجرای آیدین نورمحمدی

با پژوهشگری و اجرای آیدین نورمحمدی

کنسرت پژوهشی «موسیقی ایرانی» دهم شهریورماه سال جاری، با پژوهشگری و اجرای آیدین نورمحمدی، در فرهنگسرای نیاوران شهر تهران برگزار می‌شود.