کنسرت مهر و ماه

۱۰تیر
برگزاری کنسرت «مهر و ماه» با حضور هنرمندان «اتیسم، سندروم‌دان و سی‌پی»

برگزاری کنسرت «مهر و ماه» با حضور هنرمندان «اتیسم، سندروم‌دان و سی‌پی»

هنرمندان اتسیم، سندورم‌دان و سی‌پی، سی‌ام تیرماه در کنسرت گروه «مهر و ماه» روی صحنه می‌روند.