کنسرت مدارا

۱۲اردیبهشت

خرداد ماه سال جاری

اولین کنسرت شهرام شکوهی خواننده مطرح و پدیده جوان موسیقی پاپ ایران برگزار می شود