کنسرت مجتبی شاه علی

۱۷مرداد
۲۵ مرداد ماه سال جاری

۲۵ مرداد ماه سال جاری

کنسرت موسیقی مجتبی شاه علی، سومین هفته از دومین ماه تابستانی ۱۳۹۷ در سالن همایش ایرانیان به روی صحنه می رود.