کنسرت مازندرانی گروه کایر

۰۱بهمن
کنسرت مازندرانی گروه کایر به خوانندگی سالار عقیلی برگزار می شود

کنسرت مازندرانی گروه کایر به خوانندگی سالار عقیلی برگزار می شود

سالار عقیلی، برای اولین بار با همراهی گروه موسیقی کایر به سرپرستی سید جمال محمدی، به اجرای کنسرت مازندرانی در ساری می پردازد.