کنسرت لغو شده کیتارو

۱۵شهریور
پیگیری قضایی برای جبران خسارت میلیاردی کنسرت لغوشده «کیتارو»
علی چراغعلی خبر داد

پیگیری قضایی برای جبران خسارت میلیاردی کنسرت لغوشده «کیتارو»

تهیه‌کننده کنسرت لغو شده کیتارو در ایران از پیگرد قضایی مدیر برنامه‌های این نوازنده و آهنگساز جهانی برای جبران خسارت از سوی طرف آمریکایی خبر داد.