کنسرت شب‌های جز

۱۵شهریور
گردهمایی تمام عیارِ جز

گردهمایی تمام عیارِ جز

کنسرت شب‌های جز که سال گذشته برای اولین بار برگزار شده بود حالا برای دومین سال پیاپی به کار خود ادامه خواهد داد.
+جزئیات کامل به همراه اطلاعات بلیت فروشی