کنسرت سهراب پورناظری

۱۷فروردین
تلاش برای آشنایی مخاطبان با مکاتب هنری ایران

تلاش برای آشنایی مخاطبان با مکاتب هنری ایران

«سهراب پورناظری» – آهنگساز و نوازنده‌- هجدهم و نوزدهم ماهِ جاری – ششم و هفتم آپریل- در دانشگاه آمریکایی سلیمانیه‌ی عراق به اجرای کنسرت و سخن‌رانی خواهد پرداخت.
+سهراب پورناظری «نیشتمان۲» را پائیز سال ۲۰۱۶ در اروپا منتشر و بعد از آن، تور جهانی کنسرت‌هایش را آغاز می کند