کنسرت رضا گلزار

11تیر
هفته دوم از تیر ماه ۱۳۹۷

هفته دوم از تیر ماه ۱۳۹۷

محمدرضا گلزار، هفته دوم از تیر ماه ۱۳۹۷ به اجرای کنسرتی در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران می پردازد.