کنسرت با من بخواب

07مرداد
کنسرت علیرضا قربانی تمدید شد

کنسرت علیرضا قربانی تمدید شد

کنسرت «با من بخوان» علیرضا قربانی برای روزهای ۱۲ ،۱۳ و ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ در سالن ایوان عطار کاخ سعدآباد تمدید شد.