کنسرت ایمان سیاه پوشان

03دی
هفته دوم از دی ماه سال جاری

هفته دوم از دی ماه سال جاری

کنسرت موسیقی «ایمان سیاه پوشان»، هفته دوم از دی ماه سال جاری، در «پردیس سینمایی مگا مال»، بروی صحنه می رود.