کنسرت ایمان سیاه پوشان

۰۳دی
هفته دوم از دی ماه سال جاری

هفته دوم از دی ماه سال جاری

کنسرت موسیقی «ایمان سیاه پوشان»، هفته دوم از دی ماه سال جاری، در «پردیس سینمایی مگا مال»، بروی صحنه می رود.