کنسرت امیر کبیر

20دی
امیرحسینی عنوان کرد:

امیرحسینی عنوان کرد:

گروه موسیقی «راز نو» منتظر چراغ سبز مسؤولان اماکن تاریخی است تا کنسرت «واقعه‌ی فین» را برای «امیرکبیر» روی صحنه ببرد. اعضای گروه موسیقی «راز نو» می‌گویند که این گروه کنسرت «واقعه‌ی فین» را بدون سفارش از طرف نهاد یا سازمانی طراحی کرده و قصد دارد برای اهمیت نام این برنامه، آن را در اماکن […]