کنسرت ارکستر سازهای ملی ایران

۱۰تیر
کنسرت ارکستر سازهای ملی ایران برگزار می شود

کنسرت ارکستر سازهای ملی ایران برگزار می شود

چند روزی از تشکیل ارکستر سازهای ملی ایران می‌گذرد. ارکستری که قرار است، همه‌ی نوازندگانش ساز ایرانی بنوازند و آمده است تا ارکستر شماره یک کشور باشد. نوازندگان ارکستر سازهای ملی ایران این روزها سخت در حال تمرین هستند تا ۲۷ و ۲۸ تیرماه نخستین کنسرت خود را اجرا کنند. این را اسماعیل تهرانی می‌گوید […]