کنسرت‌ها و برنامه‌ها

۰۹آبان
لغو تمامی کنسرت‌ها و برنامه‌ها در جزیره کیش
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

لغو تمامی کنسرت‌ها و برنامه‌ها در جزیره کیش

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از لغو برگزاری همه کنسرت‌ها و برنامه‌ها در جزیره کیش خبر داد.