کنسرت‌های هفته دوم پایتخت؛ همت عالی در حمایت از سیل‌زدگان _ فرهنگی _ موسیقی _ سایر حوزه ها _ فرهنگي.موسيقي.كنسرت هاي پايتخت.خسارات سيل 98

۰۶اردیبهشت
کنسرت‌های هفته دوم پایتخت؛ همت عالی در حمایت از سیل‌زدگان

کنسرت‌های هفته دوم پایتخت؛ همت عالی در حمایت از سیل‌زدگان

کنسرت‌های هفته دوم پایتخت؛ همت عالی در حمایت از سیل‌زدگان