کلیپ سازی

17دی

نوشته سمیه قاضی‌زاده:

سمیه قاضی‌زاده: خیلی جالب است! خودمان برای خودمان قوانینی تعریف می‌کنیم نانوشته! یکی از عجیب‌ترین این قوانین نساختن کلیپ‌های موسیقی است که انگار به شکلی غیررسمی ممنوع شده است و کلا کسی طرفش نمی‌رود. از قضا وقتی هم که کلیپ ساخته می‌شود یا مربوط به سریال‌هایی است که پخششان تمام شده یا موسیقیدانانی که درگذشته‌اند. […]