کلوس ماین

04مرداد
نظر خواننده «اسکورپیونز» درباره تصنیف «با من صنما»ی همایون شجریان
در گفتگویی با یکی از خبرنگاران ایرانی

نظر خواننده «اسکورپیونز» درباره تصنیف «با من صنما»ی همایون شجریان

کلوس ماین خواننده گروه اسکورپیونز درباره آهنگ «با من صنما» با صدای همایون شجریان می‌گوید: آواز این آهنگ ما را به سفر در زمان دیگری می‌برد.