کفرناحوم،نادین لبکی،لبنان،اسکار،چین،سارقان فروشگاه،دلار،میلیون،سونی

27فروردین

نماینده لبنانی اسکار در چین اکران می‌شود

نماینده لبنانی اسکار در چین اکران می‌شود