کسری فریدی

18دی
آلبوم «به موازات بی وزنی» منتشر و راهی بازار شد

آلبوم «به موازات بی وزنی» منتشر و راهی بازار شد

به موازات بی وزنی اثریست در فضایی از موسیقی تلفیقی-تجربی که با هنرنمایی دو نوازنده سیاوش مولاییان (کمانچه) و کسری فریدی (پیانو) در قالب ۷ قطعه به عناوین «مدار صفر»، «تناوب مداری»، «مدار یک»، «مدار دو»، «مدار اختلالی»، «مدار سه» و «حد گریز» به اجرا در آمده است.