کره شمالی

۱۵مرداد

سازی خاص که بیماری را درمان می کند

سازی که بیماری را درمان می کند

۱۹شهریور
درحاشیه خبر

درحاشیه خبر

عکس | بازیگر جنجالی در جشن حکومتی کره‌شمالی