کرتیس‌جیمز جکسون

۲۳تیر
با تشکیل پرونده‌ای نزد دادگاهی در آمریکا

با تشکیل پرونده‌ای نزد دادگاهی در آمریکا

خواننده رپ آمریکایی دوشنبه ۲۲ تیر با تشکیل پرونده‌ای نزد دادگاهی در آمریکا، اعلام ورشکستگی کرد. کرتیس‌جیمز جکسون با نام هنری فیفتی‌سنت، دوشنبه ۲۲ تیرماه با تشکیل پروند نزد دادگاه ورشکستگی آمریکا واقع در هارتفورد در ایالت کنتیکت، خواستار حمایت در برابر ورشکستگی شد. او پس از تشکیل این پرونده اجازه خواهد داشت که بدون […]