کتاب و لوح صوتی قطعات فولکلور کردی

26فروردین
انتشار کتاب و لوح صوتی قطعات فولکلور کُردی توسط کتابخانه ملی استرالیا
با گردآوری و تنظیم سالار ایوبی

انتشار کتاب و لوح صوتی قطعات فولکلور کُردی توسط کتابخانه ملی استرالیا

کتاب ولوحِ صوتیِ «قطعات فولکلور موسیقی کُردی» با گردآوری و تنظیم سالار ایوبی، توسط کتابخانه ملی استرالیا منتشر شده و در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.