کتاب لایه‌های تاریکی؛ خوانشی فلسفی از آلبوم لایه‌های تاریکی کیهان کلهر

۲۳اسفند
خوانشی فلسفی از آلبوم لایه‌های تاریکی کیهان کلهر
در کتاب تازه انتشارات ناهید ارائه شده است؛

خوانشی فلسفی از آلبوم لایه‌های تاریکی کیهان کلهر

کتاب «لایه‌های تاریکی؛ خوانشی فلسفی از آلبوم لایه‌های تاریکی کیهان کلهر» نوشته امیرحسین خلیلی، توسط انتشارات ناهید منتشر شد.