کتاب صوتی ما عوض بشو نیستیم

12اردیبهشت
همکاری آرش و مسیح در کتاب صوتی «ما عوض بشو نیستیم»
پیش فروش آغاز شد

همکاری آرش و مسیح در کتاب صوتی «ما عوض بشو نیستیم»

آرش و مسیح عدل پرور ۲ خواننده موسیقی پاپ ایران در یک کتاب صوتی با نام «ما عوض بشو نیستیم» حضور خواهند داشت.