کتاب ش کو؟!

10اسفند
مراسم رونمایی از کتاب «ش کو؟! ه» برگزار شد

مراسم رونمایی از کتاب «ش کو؟! ه» برگزار شد

مراسم رونمایی از کتاب «ش کو؟! ه» آخرین نگارش علی میرصادقی، در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این کتاب توسط انتشارات بارسا به مرحله انتشار رسیده است.