کتاب زمینه شناخت تنبور

26مهر
کتاب «زمینه شناخت تنبور» تالیف حیدر کاکی منتشر شد
توسط انتشارات مشاهیر هنر

کتاب «زمینه شناخت تنبور» تالیف حیدر کاکی منتشر شد

کتاب «زمینه شناخت تنبور» پس از کتاب (تنبور از دیرباز تاکنون) مرحوم سید خلیل عالی نژاد دومین کتاب پژوهشی در خصوص ساز کهن تنبور است که به تالیف حیدر کاکی، نوازنده و مدرس شناخته شده تنبور منتشر شده است.