کتاب «بررسی و تحلیل تکنیک‌های آوازی مقام‌های لو و هَرایی»

۰۷تیر
کتاب «بررسی و تحلیل تکنیک‌های آوازی مقام‌های لو و هَرایی» منتشر شد
از مژگان چاهیان

کتاب «بررسی و تحلیل تکنیک‌های آوازی مقام‌های لو و هَرایی» منتشر شد

کتاب «بررسی و تحلیل تکنیک‌های آوازی مقام‌های لو و هَرایی» به تالیف مژگان چاهیان (آهنگساز و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران) منتشر شد.