کتاب آموزش گیتار کلاسیک (دوره ابتدایی تا متوسطه)

۳۰اردیبهشت

کتاب «آموزش گیتار کلاسیک (دوره ابتدایی تا متوسطه)»

این کتاب در هشت فصل به رشته تحریر درآمده است. هدف مؤلف از انتشار این مجموعه ایجاد پایه محکمی برای فراگرفتن تکنیک گیتار و تئوری موسیقی بوده است …