کتاب‌های صوتی

15تیر
مدیرکل دفتر موسیقی: مشکل مجوز کتاب‌های صوتی، مشکل جدیدی نیست
در جلسه هم‌اندیشی با ناشران کتاب‌های صوتی مطرح شد

مدیرکل دفتر موسیقی: مشکل مجوز کتاب‌های صوتی، مشکل جدیدی نیست

اللهیاری در جلسه هم‌اندیشی با ناشران کتاب‌های صوتی ضمن انتقاد از نبود نظام ارزش‌گذاری در حوزه چنین کتاب‌هایی پیشنهاد گنجاندن بخشی مرتبط با کتاب‌های صوتی در جشنواره موسیقی فجر را مطرح کرد.