کاوه م.راد

۱۲شهریور
از سوی مؤسسه نشر و پخش جوان

از سوی مؤسسه نشر و پخش جوان

آلبوم شب تاب اثری از کاوه م.راد، از سوی مؤسسه نشر و پخش جوان، منتشر و راهی بازار موسیقی شد.