کاوه سجادی حسینی

۲۹تیر
کوارتت «کاسته» برای فیلم «بی‌سر» می‌نوازد

کوارتت «کاسته» برای فیلم «بی‌سر» می‌نوازد

احسان صدیق ساخت موسیقی فیلم «بی سر» به کارگردانی کاوه سجادی حسینی را برعهده گرفت.