کاهش احتمال مرگ زودرس با رفتن به موزه و کنسرت

۰۳دی
کاهش احتمال مرگ زودرس با رفتن به موزه و کنسرت

کاهش احتمال مرگ زودرس با رفتن به موزه و کنسرت

بر اساس یک تحقیقی علمی بازدید مستمر از موزه‌ها و گردش‌های هنری همچنین شرکت در فعالیت‌هایی چون تاتر و کنسرت احتمال مرگ زودرس را ۳۱ درصد کاهش می‌دهد.