کانون کارگردانان سینمای ایران

۳۰شهریور

واکنش کانون کارگردانان به قاچاق فیلم «رستاخیز»

واکنش کانون کارگردانان به قاچاق فیلم «رستاخیز»

۲۳بهمن

رضا صفایی درگذشت

رضا صفایی درگذشت