کانون موسیقی چاهی

۱۸اردیبهشت
با حمایت شرکت فرمند

با حمایت شرکت فرمند

کنسرت طلوع از سوی کانون موسیقی چاهی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت در تالار ایوان شمس برگزار شد. کنسرت طلوع را می توان گامی نو در اجرای برنامه های هنرجویی و آموزشگاهی دانست؛ این کنسرت با حمایت شرکت فرمند در قالب مسئولیت اجتماعی خود بعنوان یک برند ایرانی و موفق برگزار شد. از سوی دیگر، این اجرا با طراحی و کارگردانی هنری رضا موسوی که از کارگردانان هنری موفق و با تجربه کشور به شمار می رود، به روی صحنه رفت.