کانون خوانندگان سنتی

26مهر
معرفی اعضای جدید هیات مدیره کانون خوانندگان سنتی
در تالار وحدت انجام شد

معرفی اعضای جدید هیات مدیره کانون خوانندگان سنتی

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی ظهر یکشنبه ۲۵ مهر در فضای باز تالار وحدت برگزار شد.