کامران صفاری فر

۲۰شهریور
با همراهی گروه موسیقی «امید نو» به سرپرستی «امید داورزنی»

با همراهی گروه موسیقی «امید نو» به سرپرستی «امید داورزنی»

«کامران صفاری فر» بار دیگر و بعد از گذشت حدوده دوماه از اجرای قبلی که با گروه موسیقی «آوای ایران» به سرپرستی «امیر فیروزبخت» بود، اینبار و طی تاریخ ١۶ شهریور ماه با همراهی گروه موسیقی «امید نو» به سرپرستی «امید داورزنی» در شهر تهران به روی صحنه رفت.

۰۸اسفند
به دلایلی نا معلوم!

به دلایلی نا معلوم!

کنسرت گروه موسیقی تلفیقی «عقیق» به سرپرستی بهنام خدا رحمی، خوانندگی کامران صفاری فر و همراهی استاد حسین خواجه امیری متخلص به (ایرج) پیشکسوت مطرح موسیقی ایران که قرار بود هشتم اسفند ماه برگزار شود به دلایلی نامعلوم لغو شد.
+اخبار تکمیلی به زودی از موسیقی ایرانیان

۰۵اسفند
توضیحات خواننده «عقیق» پیرامون همراهی  «ایرج» در این کنسرت

توضیحات خواننده «عقیق» پیرامون همراهی «ایرج» در این کنسرت

حسین خواجه امیری متخلص به (ایرج) پیشکسوت مطرح موسیقی ایران در کنسرت «عقیق» تجلیل می شود.

۰۳اسفند
با حضور و همراهی گروه موسیقی تلفیقی «عقیق»

با حضور و همراهی گروه موسیقی تلفیقی «عقیق»

کنسرت گروه موسیقی تلفیقی «عقیق» به سرپرستی بهنام خدا رحمی، خوانندگی کامران صفاری فر و همراهی استاد حسین خواجه امیری متخلص به (ایرج) پیشکسوت مطرح موسیقی ایران برکزار می شود.
+اطلاعات مراکز بلیت فروشی را در ادامه می توانید مشاهده کنید

۳۰بهمن
با حضور و همراهی یکی از پیشکسوتان مطرح موسیقی ایران

با حضور و همراهی یکی از پیشکسوتان مطرح موسیقی ایران

کنسرت گروه موسیقی تلفیقی «عقیق» به سرپرستی بهنام خدا رحمی، خوانندگی کامران صفاری فر و همراهی یکی از پیشکسوتان مطرح موسیقی ایران برکزار می شود.
+اطلاعات مراکز بلیت فروشی را در ادامه می توانید مشاهده کنید