کامبیز مفتاحی

01آبان
افتخار آفرینی گروه موسیقی «کهن ساز» ایران در کشور ارمنستان

افتخار آفرینی گروه موسیقی «کهن ساز» ایران در کشور ارمنستان

گروه کهن ساز به تازگی عنوان THE BEST MUSIC از فستیوال جهانی موسیقی AUTUMN YEREVAN در کشور ارمنستان را کسب کرده است.