کامبوزیا پرتوی

۱۹خرداد

آخرین خبر از وضعیت سلامتی هنرمند سرشناس ایرانی پس از سکته

آخرین خبر از وضعیت سلامتی هنرمند سرشناس ایرانی پس از سکته

۲۴اردیبهشت

آخرین وضعیت سلامتی کامبوزیا پرتوی

آخرین وضعیت سلامتی کامبوزیا پرتوی

۰۳اردیبهشت

آخرین وضعیت درمانی کامبوزیا پرتوی از زبان همسرش

آخرین وضعیت درمانی کامبوزیا پرتوی از زبان همسرش

۲۶فروردین

کامبوزیا پرتوی به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری شد

کامبوزیا پرتوی به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری شد