کارگاه موسیقی باروک

۰۹تیر
با اجرای آثاری از ویوالدی تا فِرسکوبالدی

با اجرای آثاری از ویوالدی تا فِرسکوبالدی

رضا عسگرزاده از جدیدترین کنسرت آنسامبل کارگاه موسیقی باروک تهران در تاریخ ۲۲ و ۲۳ تیر خبر داد که قرار است در آن آثاری از آهنگسازان موسیقی باروک اجرا شود. به گفته رضا عسگرزاده رپرتوار آنسامبل کارگاه موسیقی باروک در این کنسرت شامل آثاری از اوایل دوران باروک تا اواخر این دوران است که با […]