کارگاه موسیقی باروک

09تیر
با اجرای آثاری از ویوالدی تا فِرسکوبالدی

با اجرای آثاری از ویوالدی تا فِرسکوبالدی

رضا عسگرزاده از جدیدترین کنسرت آنسامبل کارگاه موسیقی باروک تهران در تاریخ ۲۲ و ۲۳ تیر خبر داد که قرار است در آن آثاری از آهنگسازان موسیقی باروک اجرا شود. به گفته رضا عسگرزاده رپرتوار آنسامبل کارگاه موسیقی باروک در این کنسرت شامل آثاری از اوایل دوران باروک تا اواخر این دوران است که با […]