کارگاه آموزشی علی قمصری

04تیر
در تهران و شهرستان ها

در تهران و شهرستان ها

کارگاه آموزشی توسط علی قمصری برگزار می شود. اصول اجرا، تحلیل فرمهای ایرانی و ردیف دستگاهی، داینامیک، ریتم و تکنیکهای نوازندگی؛ موضوعات اصلی این دوره ی آموزشی است.