کارگاه‌های آموزشی موسیقی

۲۵اسفند
کارگاه‌های آموزشی موسیقی به همت بنیاد رودکی برگزار می شود

کارگاه‌های آموزشی موسیقی به همت بنیاد رودکی برگزار می شود

مرکز آموزش‌های هنری بنیاد فرهنگی هنری رودکی دوره های ویژه نوازندگی، خوانندگی و آهنگسازی برگزار می کند.