کاخ سعد آباد

۲۰مرداد
سر کاخ سعدآباد به دلیل برگزاری کنسرت های متعدد شلوغ شد

سر کاخ سعدآباد به دلیل برگزاری کنسرت های متعدد شلوغ شد

مجموعه کاخ سعدآباد میزبان گروههای موسیقی متعددی خواهد بود که ایوان عطار را رزرو کرده اند مدیر این مجموعه می گوید کارگروهی برای تایید برنامه ها تشکیل شده است.