کاترین آدامز

۲۵مهر

در ۹۶ سالگی

بازیگر زن آمریکایی درگذشت