ژیوار شیخ الاسلامی

02شهریور
به سرپرستی «ژیوار شیخ الاسلامی»

به سرپرستی «ژیوار شیخ الاسلامی»

تور کنسرت گروه موسیقی «ژیوار» به سرپرستی «ژیوار شیخ الاسلامی»، از دومین ماه پاییزی آغاز می‌گردد.