ژیار کرمانجی

21بهمن
طنین نغمه ها و زخمه های اصیل خراسانی در تالار سوره حوزه هنری

طنین نغمه ها و زخمه های اصیل خراسانی در تالار سوره حوزه هنری

کنسرت گروه موسیقی سرو خراسان، سومین هفته از بهمن ماه ۱۳۹۸ در سالن سوره حوزه هنری تهران به اجرا در می آید.