ژانر وحشت

12مهر
آماده‌سازی موسیقی سریالی در ژانر وحشت با فضای روزهای کرونایی
مهیار علیزاده خبر داد؛

آماده‌سازی موسیقی سریالی در ژانر وحشت با فضای روزهای کرونایی

مهیار علیزاده آهنگساز از آماده سازی قطعه ای برای یک سریال در ژانر وحشت خبر داد که با فضای این روزهای کرونایی جامعه هم سنخ شده است.