چهل و سه سالگی

11آذر
سالار عقیلی و شانس طلایی اش

سالار عقیلی و شانس طلایی اش

فرازهایی از زندگی سالار عقیلی خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی، به بهانه چهل سه ساله شدنش مورد بررسی قرار گرفت.