چهره ماندگار

14اردیبهشت
نصب پلاک ماندگار بر درب منزل نوازنده موسیقی مقامی خراسان شمالی | عکس

نصب پلاک ماندگار بر درب منزل نوازنده موسیقی مقامی خراسان شمالی | عکس

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: پلاک ماندگار بر سر درب منزل استاد عیسی قلی پور، نوازنده موسیقی مقامی استان و از بازماندگان بخشی‌های شمال خراسان، طی آئینی نصب شد.