چهارمین نشست بخش پژوهش جشنوار موسیقی فجر

02اسفند
چهارمین نشست پژوهش فجر ۳۶ برگزار شد
علیرضا میرعلینقی:تاریخ نگاری موسیقی در ایران مقوله تازه‌ای است

چهارمین نشست پژوهش فجر ۳۶ برگزار شد

این نشست با موضوع «تاریخ نگاری موسیقی و خطر روایت مسلط» جمعه اول اسفندماه با حضور رضا مهدوی (مجری و کارشناس) و سیدعلیرضا میرعلینقی (پژوهشگر و تاریخ‌نگار) برگزار شد.