چهارمین دوسالانه کتاب برتر موسیقی

28شهریور
از مجموع ۳۴۷ اثری که پس از فراخوان به دبیرخانه این جشنواره رسید؛

از مجموع ۳۴۷ اثری که پس از فراخوان به دبیرخانه این جشنواره رسید؛

هشتاد و هفت عنوان کتاب، جواز ورود به مرحله دوم «چهارمین دوسالانه کتاب برتر موسیقی» را دریافت کرده‌اند.
+برگزیدگان چهارمین دوره معرفی کتاب برتر موسیقی همزمان با مراسم هفدهمین سال تاسیس خانه موسیقی معرفی خواهند شد